Skupina otevřených srdcí
pravidelná setkání každou středu od 18ti hodin

"Ad dominos literatos chori Czaslaviensis. Ista Zarybnicky Samuel tibi sacrat et offert diva corona sacri cantica mysterii. In laudem summi voluit descripta Iehovae: In laudemque tui nunc dicat illa chori. Ergo Deo laudes resona ora et mente, precatur bis, retinens, cordis, voce probatque fidem."  Což v překladu znamená:  Pánům literátům sboru čáslavského. Samuel Zárybnický věnuje tobě, božská koruno, tyto písně svatého tajemství. Chtěl, aby to, co je zde psáno, bylo ke chvále nejvyššího Hospodina a nyní to odevzdává ke chvále tvého sboru. Proto rozezvuč ústy i v mysli Bohu chvály; modlí se dvakrát, kdo uchová víru v srdci a projevuje ji hlasem.
"Ad dominos literatos chori Czaslaviensis. Ista Zarybnicky Samuel tibi sacrat et offert diva corona sacri cantica mysterii. In laudem summi voluit descripta Iehovae: In laudemque tui nunc dicat illa chori. Ergo Deo laudes resona ora et mente, precatur bis, retinens, cordis, voce probatque fidem." Což v překladu znamená: Pánům literátům sboru čáslavského. Samuel Zárybnický věnuje tobě, božská koruno, tyto písně svatého tajemství. Chtěl, aby to, co je zde psáno, bylo ke chvále nejvyššího Hospodina a nyní to odevzdává ke chvále tvého sboru. Proto rozezvuč ústy i v mysli Bohu chvály; modlí se dvakrát, kdo uchová víru v srdci a projevuje ji hlasem.

Vítám Vás na stránkách naší otevřené skupiny.

Proč zrovna gospel a worshipy ?                                  Důvod je vcelku jednoduchý. Vychází z myšlenky, že vše čím se obklopuji, čemu věnuji svojí pozornost mě nějakým způsobem ovlivňuje.              Hudba otevírá duši. Text v nás otevírá nekonečno naší představivosti.....prožitek Boží přítomnosti je takto velmi vnímatelný a sdíletelný.

Dej se nám poznat drahý Bože a veď nás k sobě. Buď rytmem, harmonií i slovem. Naplňuj nás, očišťuj a ochraňuj skrze hudbu i svou přítomnost v nás.  Buď radostí a láskou. Zůstávej vždy s námi.

Uzdravující moc chvály

 Je to tajemstvím, že chvála vzdávaná Bohu, nemůže nic přidat k Jeho velikosti, nám ale přináší požehnání a spásu. Chvála nám dodává odvahu, abychom věřili ve spásu a uzdravení.293 Když Boha chválíme, přichází na pomoc naší slabosti Duch svatý a jako občerstvující vánek naplňuje okolí svou něhou a pokojem. Při chvále, kdy odvracíme své oči od sebe a díváme se na Pána, Bůh může jednat svou vztaženou paží. Tam, kde je Bůh ve středu dění, tam přichází Boží království a Jeho láska. Bůh má soucit se všemi svými tvory a touží, abychom se měli dobře. Proto tak často dochází při chvále k různým uzdravením fyzickým i psychickým. Pokud je Bůh vyvýšen, může jednat a přitáhnout tak všechny k Sobě, neboť On sám je Uzdravením. Známý člověk s darem uzdravování, sám psychoterapeut Michael Marsch, zdůrazňuje uzdravující moc adorace - uctívání Ježíše.

Vstup pro členy Gospel Bohumín 

Gospel Bohumín

Otevřená skupina všech, které gospel naplňuje svou funkčností a účelností. 

Vítáni všichni, kteří mají zájem poznávat krásy a zákonitosti hudby a velikost Boží slávy a milosti.   Není jiná cesta k poznání, než udělat krok směrem, který chci prozkoumat. 

"Říkám vám tedy: Kdokoli mne vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly."                                                                                                                                                          L 12.8 

+420 737 665 558

Hudba léčí naše těla, srdce i duše

"Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili" (Jan 4, 23).  

Rostislav Szeliga

Kytara, texty, zpěv

„Gospel je pro mě cestou, nástrojem i posláním...“